Nischluckor

Manluckor
för bl.a inspektions och varuintag, nedstigningschakt och soprum. Luckorna kan fås isolerade för utvändigt montage och oisolerade för invändigt montage.
Soprumsluckor

tillverkas efter önskemål isolerade eller oisolerade. Ventilation utförs i samråd med beställning samt låsallternativ enligt önskemål.Reservkraftsluckor
tillverkas efter önskemål. Ungefärlig väggtjocklek bör man ha för tillverkning av låsbeslag för öppen eller stängd lucka (Isolering är standard).